Więcej o zawarciu umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza znajdziecie Państwo w tym miejscu.

Więcej

Ogłoszenie o przetargu Regulamin przetargu Mapa działka Nr 8-107 21 Projekt porozumienia służebność przesyłu Dz Nr 8-107 21 Załącznik graficzny do porozumienia

Więcej

Skarga wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i dotyczyła nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce. Skargę złożył Pan Dariusz Dopierała. [...]

Więcej